ALTINDAĞ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
 
No
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  (EN GEÇ)
1
İdari Para Cezaları
1-Gerçek kişilerde T.C.Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
2-İlgili idarenin idari yaptırım kararı                             
3-İdari yaptrım kararında tarih belirtilmediyse tebliğ andısı
10 DAKİKA
2
Geçici Teminat Alınması (nakit)
 1. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat  alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı
10 DAKİKA
3
Geçici Teminat İadesi (nakit,aynı gün alınan teminatın iadesi)
 1. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı 3-Alındı belgesi aslı
 1. Vekil ise noter tastikli vekaletname
 2. Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
20 DAKİKA
4
Nakit Dışı Geçici Teminat Alınması (banka teminat mektubu hariç)
 1. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat alınmasına ilişkin idarenin yazısı ve mevzuatına uygun ekleri
20 DAKİKA
 
Nakit Dışı Geçici Teminat İadesi (banka teminat mektubu hariç)
 1. Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı
 3. Alındı belgesi aslı
 1. Vekil ise noter tastikli vekaletname
 2. Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
 3. Vergi borcu yok yazısı
 4. Sosyal Güvenlik Primi borcu yok yazısı
 
20 DAKİKA
6
Kesin Teminat Alınması (Nakit)
 1. Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat alınmasına ilişkin  ilgili idarenin yazısı
10 DAKİKA
7
Nakit Dışı Kesin Teminat Alınması (banka teminat mektubu hariç)
 1. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı ve mevzuatına uygun ekleri
20 DAKİKA
 
 
8
Kesin Teminat
İadesi
 1. Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 2. Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri (idaresince mevzuatına göre tamamlanacak
belgeler)
3-Alındı belgesi  aslı  
4-Vekil ise noter tastikli vekaletname
5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki  belgesi imza sirküsi
 1. Vergi borcu yok yazısı
 2.  Sosyal Güvenlik Prim borcu yok yazısı       
20 DAKİKA
9
Geçici ve Kesin Teminatın İlgilinin Banka Hesabına Havalesi
1-Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                               
2-Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri (idaresince mevzuatına göre tamamlanacak
belgeler)                                                                     
3-Alındı belgesi aslı
 1. Vekil ise noter tastikli vekaletname
 2. Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
 3. Nakit teminat iadesinde banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe.
3 İŞ GÜNÜ
10
İhale Döküman Bedeli Tahsili
Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
5 DAKİKA
11
Kişi Borcu Tahsilatları
T.C. kimlik numarası veya borç dosya numarası
10 DAKİKA
12
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
1-Gerçek kişilerde T.C kimlik numarası ve tüzel kişilerde vergi numarasını belirten başvuru dilekçesi           
2-Tahsilinde alındı belgesi düzenlenmişse aslı İdaresinin
 yazısı  ve ekleri
4-Vekil ise noter tastikli vekaletname
5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
6-Bankadan yapılacak ödemelerde, ilgili kişi veya şirketin banka şube ve hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe
4 İŞ GÜNÜ
13
Emanetlerde Bulunan Paraların Alacaklılarına Başvuruları Üzerine Ödenmesi
1-T.C. kimlik numarasını ve banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe
 1. Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
 2. Gerekli hallerde, iadenin yapılmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı
3 İŞ GÜNÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Sinema Bilet Ücretlerinin Kültür Bakanlığı ve Belediye Paylarının Emanetler Hesabına Alınması
 1. Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası
 
 1. Gişe kapanış fişleri (Peşin bilet satışlarında bilet adedini belirten istek formu onaylanarak Malmüdürlüğüne teslim edilecek.)
10 DAKİKA
15
Milli Eğitim
Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi
10 DAKİKA
 
Bakanlığı
numarası
 
 
Tebliğler
 
 
 
Dergisi
 
 
 
Abonelik
 
 
 
Ücreti
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri   : Mal Müdürlüğü
 
İsim                           : Raci Hüseyin EKMEKCİ
 
Unvan                       : Mal Müdürü
 
Adres                        : Altındağ Mal Müdürlüğü
 
Tel                            : 342-10-96
 
Fax                            : 342-00-76
 
e-posta                     : sym06151@muhasebat.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri   : Kaymakamk
 
İsim                           : Erol                   
KARAÖMEROĞLU
 
Unvan                       : Kaymakam
 
Adres                        : Altındağ Kaymakamlığı
 
Tel                            : 384-74-64
 
Fax                            : 384-76-75