ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
  KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
   
S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ    
1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ
(Yeni Kayıt-Yenileme)
1-İlçemize hitaben yazılmış talep dilekçesi                                  
2-Aile Hekimliğinden alınmış Psikolojik, Nörolojik ve ruhsal yönden Tüfek ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair yazı                         
3-Adli sicil belgesi (Kaydı varsa onaylı kesinleşme şerhli mahkeme kararı)
4-Veraset ve Harçlar vergi dairesine yatırılmış 29TL vergi makbuzu
5-1000TL' nin üzerinde vergi borcu bulunmadığına dair yazı
6-Nüfus Cüzdanı fotokopisi                                                                                                                    
7-4 adet vesikalık fotoğraf                                                                                                                                    
8-1 adet Naylon kapaklı dosya, 1 adet kalın Mavi Klasör                                                                                           
7 İŞ GÜNÜ    
2 YİVSİZ TÜFEK
 SATIN ALMA BELGESİ
1-Dilekçe                                     
2-Adli sicil belgesi (bir önceki müracaatı ile aradaki fark  6 ayı geçmişse)                                
3-Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi                                   
4-Ruhsatname Aslı ve Fotokopisi
7 İŞ GÜNÜ    
3 YİVSİZ AV TÜFEĞİ
DEVİR İŞLEMİ
1-Dilekçe                                      
2-Ruhsatname Asılları ve Fotokopileri                                   
3-Devri yapılacak yivsiz av tüfekleri
20 DAKİKA
(Evrak Geliş ve Gidiş Süreleri Hariç)
   
4 SES VE GAZ FİŞEĞİ
ATABİLEN SİLAH
BİLDİRİM BELGESİ
1-Dilekçe                                      
2-Adli Sicil Belgesi                                   
3-Nüfus Cüzdan aslı ve fotokopisi
4-Fatura aslı ve fotokopisi
5-Kaydolunacak Kurusıkı tabanca
20 DAKİKA    
5 UMUMA MAHSUS PASAPORT 1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (güncel bilgiler olması gerekmektedir)
2-2 adet 5*6 ebadında biometrik fotoğraf                                                                                     
3-Pasaporta Harç bedeli ödendi belgesi (ıslak imza ve tahsil edildi kaşeli)
4-Pasaport Cüzdan bedeli (ıslak imza ve tahsil edildi kaşeli)
5-Muvafakat Name (18 yaşından küçükler için Noterden Anne veya Babaya verilmiş izin belgesi veya Emniyette düzenlenecek olan belge. Müracatta anne veya babanın bulunmaması durumunda bir başka kişiye noterden verilmiş vekalet edebileceğine dair belge.                                                                                                                                                                    
6-Boşanma durumunda çocukların anne veya babada olduğunu gösterir kesinleşmiş mahkeme kararı.(velayet altında bulunan çocuklardan yaş tashihi ile ad-soyad değişikliği yapanlardan)                                                                                                                                                        7-Anne veya babanın yabancı uyruklu olması durumunda yine noterden düzenlenen muvafakat name getirilmesi gerekmektedir.                                                                                     
8-Parmak izi alınması. (Müracaat esnasında emyinette alınmaktadır.)                                            
9-Hizmet pasaportu bulunan vatandaşların umuma mahsus pasaport müracaatında mutlaka pasaportu yanında getirmesi veya pasaportunu kurumuna teslim ettiğine dair yazı getirmesi gerekmektedir.                                                                                                                 
10-Vatandaşlarımızın varsa önceki pasaportunuda yanında getirmesi gerekmektedir.                                                                                                                                  
11-Harçsız Pasaport Talepleri: Şahsın okulundan öğrenim için gittiğine dair aldığı yazı, vergi dairesi müdürlüğünce onaylanıp mühürlenen " ...süreli harçsız pasaport düzenlenmesi uygundur" belgesi.                                                                                                              
12-Pasaport zayi ve kayıp işlemleri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır.                                                       
                 
15-20 DAKİKA    
6 GİRİŞ ÇIKIŞ BELGESİ 1-Şahsın dilekçesi veya Resmi Üst yazı                                                                                                             
2-Nüfus Cüzdanı Aslı    
20-30 DAKİKA    
7 HARÇ İADE BELGESİ 1-Bankaya Yatırılan Makbuz                                                                                                              
2-Nüfus Cüzdanı Aslı                                                                                                           
3-Dilekçe
     
8 PROTOKOL BELGESİ 1-Şahsın dilekçesi veya Resmi Üst yazı                                                                                                              
2-Nüfus cüzdanı Aslı    
20-30 DAKİKA    
9 DİLEK VE ŞİKAYET BAŞVURULARI 1-Dilekçe
2-İhbar
3-Bilgi Edinme Müracaatı
15-30 GÜN    
10 POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİNE KİMLİK BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER (ŞİRKETLER İÇİN) 1-İmza Sirküleri
2-Vergi Levhası Örneği
3-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
4-İşletme Ruhsatı (İş Yeri Açma ve Çalıştırdığına Dair)
5-Bildirim Formu (İş Yeri Sahibinin İşletici Kimlik Bilgilendirme Belgesi (Muhtar ve İşyeri onaylı)
6-Bildirim Formu ( Çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi  (Muhtar ve İşyeri onaylı)
30 DAKİKA    
11 POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİNE KİMLİK BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER (ŞAHISLAR İÇİN) 1-Vergi Levhası Örneği
2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
3-Bildirim Formu (İşyeri sahibi ve yada işleticiye ait form (Muhtar ve İşyeri onaylı)
4-Bildirim Formu (Çalışanlar İçin (Muhtar ve İşyeri onaylı)
20 DAKİKA    
12 HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER 1-Kaymakamlık makamına dilekçe ile müracaat edilecek(Kullanma ve gösteri yeri, gösteri başlama ve bitiş tarih-saati, hangi maddeden ne kadar kullanılacağı belirtilerek patlayıcı maddeleri kullanma ruhsatı olan bayiler aracılığı ile gösteri tarihinden 72 saat önce verilecek)
2-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden en az 10 gün önceden uygunluk belgesi alınacak
3-Patlayıcı maddeleri kullanacak olan bayii tarafından ise; Proteknik mamul ruhsat fotokopisi, Sigorta poliçe fotokopisi, patlatıcıların kimlik ve yeterlilik belgesi fotokopisi ile patlayıcı maddeleri nakledenlerin güvenlik belgesi fotokopisi ve taahhüt namesi getirmesi gerekmektedir.
3 İŞ GÜNÜ    
13 İDARİ PARA CEZASI TAHSİLATI 1-İdari Yaptırım Cezası Tutanağı 5 DAKİKA    
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksik belge ile başvuru yapılmamasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz. Yukarıdaki belgeler standart müracaatlar için geçerlidir, özel durumlarda ekstra belge istenebilir.    
                 
İlk Müracaat : İlçe Emniyet Müdürlüğü                                                                                                  İkinci Müracaat: Altındağ Kaymakamlığı
İsim : Uğur KAYRAN    Erol KARAÖMEROĞLU    
Unvan : İlçe Emniyet Müdürü   Kaymakam    
Adres : Gültepe Mah. Babür Cad. No:134 ALTINDAĞ-ANKARA   Ziraat Mahallesi Etlik Cad.No: 10 ALTINDAĞ  
         
Telefon   0 312 517 21 08   312 384 74 64    
Faks   0 312 517 21 55   312 384 76 77